Fordonskontroll
Testkonto
Kontakta oss
Om företaget
Fordonskontroll Sverige AB
Skultunavägen 1
722 17 Västerås
021-83 82 80
Hämta i AppStore  Hämta på Google Play

Drivmedel och Miljörapport


Drivmedelsförbrukning är av betydande vikt i totalekonomin vid bedrivande av yrkesmässig trafik. Ett sätt att följa upp detta är att bläddra i tjocka fakturaspecifikationer. Detta är ofta väldigt tidskrävande och ger ändå ingen större överblick eller kontinuitet. Ett annat sätt är att låta Fordonskontroll importera drivmedelstransaktionerna i digitalt format direkt från drivmedelsleverantörens underlag.





Systemet beräknar medelförbrukning utifrån data som importerats från drivmedelsleverantören. Samtliga transaktioner, drivmedelsinköp blir också synliga i systemet.





De angivna mätarställningar som finns med i transaktionerna från drivmedelsleverantören importeras också in i systemet och används bl.a. som underlag för service och annat där körsträckor har betydelse.


Miljörapport
Förutom ren statistik kan även bl.a. co2, co2 wtw, MW och andel förnyelsebart drivmedel visas. Naturligtvis går rapporten att filtrera på t.ex. avdelningar, fordonsslag m.m. Dessutom kan Fordonskontrolls inbyggda statistikfunktion användas för att ta fram tydliga diagram alternativ går det att exportera rapporten direkt till MS Excel för att ytterligare förfina resultatet.




Om cookies | Press


Vilken nytta gör Fordonskontroll för ett företag? Ett sätt att få reda på det är att läsa våra underhållande mini-romaner där vi följer den mycket speciella "Johan Johansson" när han inför Fordonskontroll för två olika företag. Så Läs, Le & Lär:

En vecka med Fordonskontroll
3 år med Fordonskontroll




Ny integration - HR-appen
2023-02-16
Integrationen innebär att HR-appen kan kommunicera med Fordonskontroll. Ett exempel på funktion är att skapa felrapporter i HR-appen som hamnar i Fordonskontroll.

Ny integration - Tacho Online
2022-11-07
Automatisk import av färdskrivardata för hantering av tvåårskontroll (kalibrering), kopiering samt mätarställning.

Ny integration - Fair Transport
2022-05-06
Vi har nu lanserat en integration med Fair Transport.
Integrationen innebär att Fair Transport inhämtar fordonsuppgifter rörande bl.a. miljöklass från Fordonskontroll.

Ny integration Minifinder
2022-02-25
Vi har nu lanserat en integration med Minifinder. Integrationen innebär att positionsdata och mätarställningar regelbundet kan inhämtas till Fordonskontroll.