Fordonskontroll
Testkonto
Kontakta oss
Om företaget
Fordonskontroll Sverige AB
Skultunavägen 1
722 17 Västerås
021-83 82 80
Hämta i AppStore  Hämta på Google Play

Fordonskontroll


Fordonskontroll är ett webbaserat system som riktar sig till företag, kommuner, landsting och myndigheter med fordonsflottor, stora som små. Systemet ger användaren en god överblick och kontroll över samtliga fordon.


Läs gärna mer om systemet nedan. Bästa sättet är dock ansöka om ett Testkonto för att själv prova alla funktioner i 30 dagar - kostnadsfritt!


Fordonskontroll kan hantera alla typer av fordon. Allt från lastbilar, bussar, personbilar, ambulanser till truckar och andra icke vägregistrerade objekt som t.ex. containrar.

Passar alla med en fordonsflotta!

Är ert företags behov enbart att hålla koll på t.ex. kontrollbesiktningar och felrapporter? Börja med de modulerna. Vartefter behovet sedan ökar kan fler moduler såsom drivmedelsimport, digitala dokument och egna extrafält börja användas - utan extra kostnad.

Välj själv om ni vill arbeta aktivt i Fordonskontroll eller låt systemet e-posta ut varningar när det är dags för åtgärder: boka kontrollbesiktning/verkstad e.t.c.

Extrafält
Uppgifter från Vägtrafikregistret finns med från början (från första inloggningen - gäller även testperioden som är kostnadsfri) - Sedan kan du skapa egna Extrafält för er egen utrustning: serienummer, radiokoder e.t.c.

Läs mer om Extra fält


Integrationer


Fordonsinnehav görs med automatik mot Vägtrafikregistret. Dessutom hämtas också tekniska data, besiktningsstatus, trafikstatus, leasinginformation, kreditinformation med mera från Vägtrafikregistret.

Läs mer om Vägtrafikregistret

Fordonskontroll är också integrerat med:


Kontroll


Ett fordon som används i yrkesmässig trafik omfattas ofta av krav på återkommande kontroll på fler områden än enbart Kontrollbesiktning.

Som exempel kan nämnas Färdskrivare, Brandsläckare, Aircondition, Bakgavellyft, Taxameter, Extra bromskontroll, Alkolås, Kran, ADR-besiktning m.m.

Fordonskontroll ger full kontroll över både inställelsedatum och inbokade tider.

Läs mer om Kontroller


Felrapport


Felrapporter i Fordonskontroll kommer från flera källor. Anmärkningar vid kontrollbesiktningen genererar automatiskt felrapporter två timmar efter genomförd besiktning - men felrapporter kan även skrivas in manuellt via t.ex. mobil-appen, surfplattan eller sms:as in.Läs mer om Felrapportering


Loggbok


Flera loggböcker kan skapas för att t.ex. dokumentera däcksbyten, tvätt, skador, reparationer, batteri e.t.c.

Läs mer om Loggbok


Kostnad


Kostnader kan läggas in manuellt eller importeras från t.ex. ett ekonomisystem. Varje kostnad kan sedan kopplas mot en eller flera loggboksanteckningar och/eller felrapporter.


Drivmedel och Miljörapport


Fordonskontroll kan importera drivmedelstransaktionerna i digitalt format från drivmedelsleverantörer. På så sätt kan förbrukning, övriga inköp, emissioner, kostnader och mätarställningar visas totalt eller per fordon.

Läs mer om Drivmedel / Miljörapport


Dokument


Används för att skapa olika typer av protokoll, blanketter, utskrifter och checklistor som användare kan fylla i från webben eller från sin mobil/surfplatta (smartphone).Se film!

Några exempel: Fordonsinfo, Skyddsrond, Däcksbyte, Förbesiktning, Rekvisition, Serviceprotokoll, Skadeanmälan, Avvikelserapport etc.

Fel som skrivs i dokumentet kan även generera felrapport med automatik.


Fil


Filer kan laddas upp och kopplas till enskilda fordon, felrapport, kontroll, loggbok, fabrikat eller alla fordon.
Karta - Position


Via integration med positioneringstjänster lagras och visas senast kända position. När väl en integration är aktiverad med en positioneringstjänst kan ett, flera eller alla fordon med GPS-angivelser då visas på den inbyggda kartan.

Funktionen varnar även om fordonet förflyttas och har körförbud.Användare


Olika grader av behörighet kan tilldelas så att alla anställda och utomstående som berörs kan använda systemet.
Det kan vara föraren som rapporterar in fel, ekonomiavdelningen som vill titta på kostnader och verkstaden som ska åtgärda fel.


Import


Fordonsuppgifter, Kostnader och Användare som finns i andra system (Excel, ekonomisystem etc) kan enkelt importeras direkt in i Fordonskontroll via Importfunktionen.


Inmatning


Fordonskontroll fungerar på PC och Mac. Ingen installation krävs - enbart Internetåtkomst. iPhone, Android, iPad och andra surfplattor kan köra Fordonskontroll via en App eller via Fordonskontrolls Mobilanpassad sida.

Hämta i AppStore  Hämta på Google Play


Kalender


När är det dags för service, kontrollbesiktning och när var verkstadsbesöket inbokat? Allt finns tillgängligt i kalendern som kan filtreras på användarnivå.Kalendern kan även visas i t.ex. MS Outlook. På så sätt behöver man bara logga in i Fordonskontroll vid behov.

Läs mer om Kalender


Rapport


Det finns ett antal standardrapporter som t.ex. Totalkostnad som visar totalkostnaden över hela fordonsflottan eller per enskilt fordon.Rapportgeneratorn kan användas för att skapa och spara egna rapporter som innehåller just det som respektive användarroll har nytta av.


Export


Rapporter, fordon, kontroller, felrapporter, dokumentvärden - allt presenteras i tydliga tabeller och dessa tabeller kan alltid exporteras till t.ex. MS Excel för vidare bearbetning.


Mail


Kalendern i all ära, men är man inte inloggad i Fordonskontroll är funktionen att kunna ange att mail ska skickas för olika händelser ett bra komplement.

Det kan vara att en viss användare alltid ska få ett mail 60 dagar innan inställelsedatum för kontrollen Service eller att ansvarig på verkstaden ska få mail när nya felrapporter kommer in.


Lär med ett leende...


En vecka med Fordonskontroll
Ett annat sätt att se hur Fordonskontroll fungerar är att läsa miniromanen
"En vecka med Fordonskontroll". Där följer vi ett bussbolag under en vecka och får en inblick i en del av Fordonskontrolls alla funktioner.

en_vecka_med_fordonskontroll.pdf

3 år med Fordonskontroll
Läs sedan fortsättningen i del två, där vi istället följer ett åkeri när de börjar med mer avancerade funktioner.

3ar_med_fordonskontroll.pdf

Kort om berättelserna
I bägge berättelserna får man följa den speciella människan "Johan Johnsson", som i den första romanen arbetar för bussbolaget och i den andra romanen byter jobb och istället börjar på åkeriet.
Om cookies | Press


Vilken nytta gör Fordonskontroll för ett företag? Ett sätt att få reda på det är att läsa våra underhållande mini-romaner där vi följer den mycket speciella "Johan Johansson" när han inför Fordonskontroll för två olika företag. Så Läs, Le & Lär:

En vecka med Fordonskontroll
3 år med Fordonskontroll
Ny integration - HR-appen
2023-02-16
Integrationen innebär att HR-appen kan kommunicera med Fordonskontroll. Ett exempel på funktion är att skapa felrapporter i HR-appen som hamnar i Fordonskontroll.

Ny integration - Tacho Online
2022-11-07
Automatisk import av färdskrivardata för hantering av tvåårskontroll (kalibrering), kopiering samt mätarställning.

Ny integration - Fair Transport
2022-05-06
Vi har nu lanserat en integration med Fair Transport.
Integrationen innebär att Fair Transport inhämtar fordonsuppgifter rörande bl.a. miljöklass från Fordonskontroll.

Ny integration Minifinder
2022-02-25
Vi har nu lanserat en integration med Minifinder. Integrationen innebär att positionsdata och mätarställningar regelbundet kan inhämtas till Fordonskontroll.